คำศัพท์ : mew

(ถูกค้นหาทั้งหมด 62 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
mew (มยู)

นกมยู ขัง

กรงนก

ร้องแม้ว