คำศัพท์ : met

(ถูกค้นหาทั้งหมด 64 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
met (เม็ท)

ทำตาม(ประสงค์) พอ(ความต้องการ)

บรรจบ

ประชุมกัน

ชำระ(หนี้)