คำศัพท์ : mesh

(ถูกค้นหาทั้งหมด 62 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
mesh (เม็ฌ)

(เฟือง) กินกัน ตาแต่ละตาของตะแกรง