คำศัพท์ : meek

(ถูกค้นหาทั้งหมด 46 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
meek (มีค)

ว่าง่าย โดยดี

ปวกเปียก