คำศัพท์ : med

(ถูกค้นหาทั้งหมด 58 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
med (เม็ด)

นักเรียนแพทย์