คำศัพท์ : maw

(ถูกค้นหาทั้งหมด 58 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
maw (มอ)

กระเพาะ (ปลา)