คำศัพท์ : maul

(ถูกค้นหาทั้งหมด 48 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
maul (มอล)

ตะครุบ