คำศัพท์ : mat

(ถูกค้นหาทั้งหมด 89 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
mat (แม็ท)

เสื่อ เกาะกันเป็นก้อน

พรมเช็ดเท้า

ปูเสื่อ

ไม่มีเงา