คำศัพท์ : mass

(ถูกค้นหาทั้งหมด 54 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
mass (แม็ซ)

ประชาชน ส่วนใหญ่

กอง

รวม

ก้อนใหญ่

ใหญ่โต