คำศัพท์ : map

(ถูกค้นหาทั้งหมด 124 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
map (แม็พ)

ทำแผนที่ กะ