คำศัพท์ : man

(ถูกค้นหาทั้งหมด 86 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
man (แม็น)

ตัวหมากรุก ตัวเรา

บรรจุคน

สามี

บุรุษ

คน

มนุษย์

ทำใจให้กล้า