คำศัพท์ : malt

(ถูกค้นหาทั้งหมด 48 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
malt (มอลท)

ข้าวบาร์เลย์คั่ว