คำศัพท์ : mag

(ถูกค้นหาทั้งหมด 55 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
mag (แม็ก)

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจุดหัวเทียนเครื่องยนต์ หนังสือวารสาร