คำศัพท์ : lye

(ถูกค้นหาทั้งหมด 56 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
lye (ไล)

น้ำด่าง