คำศัพท์ : lust

(ถูกค้นหาทั้งหมด 58 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
lust (ลัซท)

ปรารถนา ตัณหา