คำศัพท์ : lush

(ถูกค้นหาทั้งหมด 48 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
lush (ลัฌ)

ดื่มสุรา เขียวชอุ่ม

ฉ่ำ