คำศัพท์ : lung

(ถูกค้นหาทั้งหมด 59 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
lung (ลัง)

ปอดหนึ่งข้าง ที่ว่างสำหรับหายใจ