คำศัพท์ : lull

(ถูกค้นหาทั้งหมด 49 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
lull (ลัล)

ระงับ สงบชั่วคราว