คำศัพท์ : lug

(ถูกค้นหาทั้งหมด 63 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
lug (ลัก)

ห่วง ใบหู

ลาก

ไส้เดือนทะเล

ห่วงปลายสายไฟฟ้าสำหรับอัดเกลียว