คำศัพท์ : luff

(ถูกค้นหาทั้งหมด 45 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
luff (ลัฟ)

ส่วนที่กว้างที่สุดของเรือ หันหัวเรือให้ทวนลม