คำศัพท์ : low

(ถูกค้นหาทั้งหมด 57 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
low (โล)

ร้องอย่างวัว เลว

เพลีย

น้อย

เตี้ย

ตกต่ำ

ลุ่ม