คำศัพท์ : love

(ถูกค้นหาทั้งหมด 114 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
love (ลัฝ)

(แต้มกีฬา) ศูนย์ คู่รัก

ร่วมรักด้วย

ใจชอบ