คำศัพท์ : loud

(ถูกค้นหาทั้งหมด 56 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
loud (เลาด)

ส่งเสียงกึกก้อง ฉูดฉาด