คำศัพท์ : lore

(ถูกค้นหาทั้งหมด 51 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
lore (โล)

เรื่องราวเก่าๆ