คำศัพท์ : lop

(ถูกค้นหาทั้งหมด 59 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
lop (ล็อพ)

ลิด (กิ่งไม้) กิ่งไม้

ยาน