คำศัพท์ : loop

(ถูกค้นหาทั้งหมด 56 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
loop (ลูพ)

ทางรถราง รถไฟ ที่ทำเป็นวง ผูกไว้ด้วยห่วง

ห่วง

เดินเป็นวง