คำศัพท์ : loom

(ถูกค้นหาทั้งหมด 55 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
loom (ลูม)

ปรากฏรางๆ เครื่องทอผ้า