คำศัพท์ : look

(ถูกค้นหาทั้งหมด 138 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
look (ลุค)

ดูรูปร่าง เผชิญ

แสดงอาการ

ท่าทาง

มีท่าทาง

ระวัง