คำศัพท์ : long

(ถูกค้นหาทั้งหมด 92 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
long (ล็อง)

นาน ช่วงลำเรือ

ยาว

ตลอด

ความยั่งยืน

อยาก