log หมายถึง สมุดจดรายการต่างๆ ในการเดินเรือ ตารางคำนวณค่าจ้าง ท่อนไม้

(ถูกค้นหาทั้งหมด 90 ครั้ง)

คำศัพท์ log แปลว่า สมุดจดรายการต่างๆ ในการเดินเรือ ตารางคำนวณค่าจ้าง ท่อนไม้ หมายถึง สมุดจดรายการต่างๆ ในการเดินเรือ ตารางคำนวณค่าจ้าง ท่อนไม้ log อ่านว่า (ล็อก)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
log (ล็อก)

สมุดจดรายการต่างๆ ในการเดินเรือ ตารางคำนวณค่าจ้าง

ท่อนไม้