คำศัพท์ : log

(ถูกค้นหาทั้งหมด 71 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
log (ล็อก)

สมุดจดรายการต่างๆ ในการเดินเรือ ตารางคำนวณค่าจ้าง

ท่อนไม้