คำศัพท์ : loco

(ถูกค้นหาทั้งหมด 42 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
loco (โล-โค)

ขากรรไกรแข็ง