คำศัพท์ : lobe

(ถูกค้นหาทั้งหมด 53 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
lobe (โลบ)

ลอน