คำศัพท์ : loan

(ถูกค้นหาทั้งหมด 56 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
loan (โลน)

เงินกู้