คำศัพท์ : loaf

(ถูกค้นหาทั้งหมด 57 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
loaf (โลฟ)

ก้อน (ขนมปัง) ขี้เกียจ