คำศัพท์ : lip

(ถูกค้นหาทั้งหมด 58 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
lip (ลิพ)

คำพูดทะลึ่ง ริมฝีปากข้างหนึ่ง

แตะ

(คนประจบ) แต่ปาก