คำศัพท์ : lint

(ถูกค้นหาทั้งหมด 55 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
lint (ลินท)

ผงธุลี ผ้าสำลี