คำศัพท์ : limb

(ถูกค้นหาทั้งหมด 52 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
limb (ลิม)

แขนขา แขนขา