คำศัพท์ : lily

(ถูกค้นหาทั้งหมด 51 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
lily (ลีล-อิ)

ไม้จำพวกบัวผัน บัวเผื่อน พลับพลึง

ขาวบริสุทธิ์