คำศัพท์ : lilt

(ถูกค้นหาทั้งหมด 52 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
lilt (ลิลท)

ร้องอย่างร่าเริง