คำศัพท์ : lie

(ถูกค้นหาทั้งหมด 50 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
lie (ไล)

คำเท็จ นอน

พิง

วาง

ตกอยู่

อยู่ในสิทธิ

(คำฟ้อง) ฟังขึ้น