คำศัพท์ : lid

(ถูกค้นหาทั้งหมด 63 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
lid (ลิด)

เปลือกตา ฝาปิดภาชนะ