คำศัพท์ : levy

(ถูกค้นหาทั้งหมด 47 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
levy (เลฝ-อิ)

เกณฑ์ เก็บ (ภาษี)

การชัก