คำศัพท์ : let

(ถูกค้นหาทั้งหมด 58 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
let (เล็ท)

ปล่อยให้ ให้เช่า

ใส่เข้าไป

ยกโทษให้

ปล่อย

ขอให้

เปิดเผย