let หมายถึง ปล่อยให้ ให้เช่า ใส่เข้าไป ยกโทษให้ ปล่อย ขอให้ เปิดเผย

(ถูกค้นหาทั้งหมด 90 ครั้ง)

คำศัพท์ let แปลว่า ปล่อยให้ ให้เช่า ใส่เข้าไป ยกโทษให้ ปล่อย ขอให้ เปิดเผย หมายถึง ปล่อยให้ ให้เช่า ใส่เข้าไป ยกโทษให้ ปล่อย ขอให้ เปิดเผย let อ่านว่า (เล็ท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
let (เล็ท)

ปล่อยให้ ให้เช่า

ใส่เข้าไป

ยกโทษให้

ปล่อย

ขอให้

เปิดเผย