คำศัพท์ : lent

(ถูกค้นหาทั้งหมด 51 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
lent (เล็นท)

ให้ยืม ฤดูถือบวชเล็นท