คำศัพท์ : lens

(ถูกค้นหาทั้งหมด 50 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
lens (เล็นส)

แว่น