คำศัพท์ : lend

(ถูกค้นหาทั้งหมด 57 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
lend (เล็นด)

ให้ยืม