คำศัพท์ : leg

(ถูกค้นหาทั้งหมด 67 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
leg (เล็ก)

หลักฐาน ห้วงในการเดิน

เดิน

ขา

แล่นก้าว