คำศัพท์ : left

(ถูกค้นหาทั้งหมด 56 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
left (เล็ฟท)

ทางซ้าย จากไป

เว้น

แล่นออกนอก (ทาง)

ผลัด

ยังเหลือ

ทิ้ง