คำศัพท์ : led

(ถูกค้นหาทั้งหมด 63 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
led (เล็ด)

ร้อย ดำเนิน (ชีวิต)

ทำตัวอย่าง

ขึ้นหน้า

ก่อให้เกิด

พูดนำ