คำศัพท์ : leap

(ถูกค้นหาทั้งหมด 49 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
leap (ลีพ)

(ใจ) เต้น สะดุด (ตา)

การเสี่ยง

เผ่น